Όροι και προϋποθέσεις ταξιδιού

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ • Οι επιβάτες καλούνται να παρουσιαστούν στο μεταφορικό μέσο το αργότερο 30 λεπτά πριν την αναχώρηση της πτήσης, φέροντας το κουπόνι μεταφοράς. • Η αποτυχία επιβίβασης των επιβατών στις ώρες που καθορίζονται στο ταξιδιωτικό κουπόνι θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της θέσης που πληρώθηκε για την εκάστοτε πτήση, χωρίς επιστροφή της αξίας του εισιτηρίου. • Κάθε επιβάτης είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι (διαβατήριο, ταυτότητα) και την κατοχή τους. • Απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι: έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ – διαβατήριο για παιδιά κάτω των 14 ετών). Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, οι ανήλικοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις για να τους επιτραπεί η έξοδος από τη χώρα: θα ταξιδέψει με τουλάχιστον έναν συνοδό ενήλικα· θα έχουν τη συγκατάθεση και των δύο γονέων (ή του γονέα που δεν τους συνοδεύει) επικυρωμένη από συμβολαιογράφο. o ο ενήλικος συνοδός, εάν δεν είναι ένας από τους γονείς, πρέπει να έχει ποινικό μητρώο για να προσκομίσει στα σύνορα. • Η μεταφορική εταιρεία δεν ευθύνεται για την άρνηση των τελωνειακών αρχών να επιτρέψουν στον επιβάτη την είσοδο / έξοδο από τη χώρα. Σε αυτή την κατάσταση, το ταξίδι θα συνεχιστεί χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μην προκληθεί ταλαιπωρία και ζημιά σε άλλους επιβάτες. • Οι θέσεις στα μεταφορικά μέσα κατανέμονται με τη σειρά εγγραφής, • Σε περίπτωση που ο επιβάτης εγκαταλείψει το ταξίδι, επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές: o χωρίς ποινή, εάν η ακύρωση γίνει περισσότερες από 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης· o 100%, εάν η ακύρωση γίνει λιγότερο από 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης. • Η μεταφορική εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης του μεταφορικού μέσου, λόγω συνθηκών πέρα ​​από τον έλεγχό της (π.χ. λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών, μποτιλιαρίσματος, κλείσιμο ορισμένων οδικών τμημάτων, τελωνειακούς ελέγχους κ.λπ.) ή λόγω υπαιτιότητας των επιβατών (π.χ.: καθυστερήσεις προγραμμάτων, προσβλητικές ή εχθρικές συμπεριφορές προς τον συνοδό ή τους οδηγούς, επιδείνωση της υγείας κ.λπ.). • Σε περίπτωση παρέμβασης, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ελαττώματος αδύνατης αποκατάστασης του ελαττώματος του μεταφορικού μέσου, η μεταφορική εταιρεία έχει υποχρέωση να προβεί στην αντικατάστασή του με άλλο λειτουργικό μεταφορικό μέσο, ​​εντός 24 ωρών από την ημερομηνία ελάττωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. • Η ευθύνη για την απώλεια, κλοπή, ζημιά σε αποσκευές, προσωπικά αντικείμενα ή ταξιδιωτικά έγγραφα βαρύνει τους επιβάτες. • Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (κατά το ταξίδι), οι αποσκευές των επιβατών παρέχονται από τη μεταφορική εταιρεία. • Παρέχεται μεταφορά και άδεια για διεθνείς πτήσεις. Οι στάσεις γίνονται σε διαστήματα 2-3 ωρών για τα απαραίτητα, σερβίρισμα γευμάτων κ.λπ. • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και τα ναρκωτικά στα μέσα μεταφοράς. • Η μεταφορική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποβιβάζει μεθυσμένους επιβάτες, κατά παράβαση των προαναφερθέντων κανόνων, οι οποίοι επηρεάζουν την τάξη και την ασφάλεια άλλων επιβατών ή οδηγών, χωρίς επιστροφή των εξόδων μεταφοράς / επαναπατρισμού των εν λόγω επιβατών. • Οι επιβάτες αναλαμβάνουν να καταβάλουν στη μεταφορική εταιρεία την αξία τυχόν ζημιών στο μεταφορικό μέσο. • Εάν ο επιβάτης είναι δυσαρεστημένος με τις υπηρεσίες της μεταφορικής εταιρείας, έχει υποχρέωση να στείλει γραπτή ειδοποίηση, με σαφές και ρητό περιεχόμενο, σχετικά με τα σηματοδοτημένα στοιχεία σχετικά με τις συμβατικές υπηρεσίες, ειδοποίηση που θα αποσταλεί στη μεταφορική εταιρεία το το πολύ 3 ημερολογιακές ημέρες από το τέλος του ταξιδιού. Εάν, μετά την ανάλυση της ειδοποίησης, διαπιστωθεί ότι η εταιρεία μεταφορών δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, θα προτείνει εναλλακτικές αποζημιώσεις ή θα αποζημιώσει τον επιβάτη που έκανε την ειδοποίηση με ποσό ίσο με την αξία των υπηρεσιών που δεν παρείχε ή δεν παρέχεται σωστά, εντός 30 ημερών κατ’ ανώτατο όριο από την ημερομηνία κατάθεσης της κοινοποίησης. Η εταιρεία μεταφορών δεν θα απαντήσει σε καταγγελίες που γίνονται συλλογικά. • Το τυχαίο γεγονός και η ανωτέρα βία απαλλάσσουν τη μεταφορική εταιρεία από κάθε ευθύνη. • Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια, εκτός από σκύλους συντροφιάς τυφλών. Ο επιβάτης πρέπει να το δηλώσει κατά την κράτηση του ταξιδιού. Είναι υποχρέωση του επιβάτη να γνωρίζει την ισχύουσα νομοθεσία για τη διέλευση των συνόρων με κατοικίδια. Τα σκυλιά συντροφιάς θα χρεωθούν με χρέωση 50% του κανονικού ναύλου για ενήλικες, που ισχύει για ταξίδια μετ’ επιστροφής ή μετ’ επιστροφής.
-->
Bosfor
arrow_upward